2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Polisi Cwci

Beth Yw Cwcis

Fel mewn arfer cyffredin gyda bron pob gwefan proffesiynol mae’r wefan yma yn defnyddio cwcis, sydd yn ffeiliau bach sy’n cael ei lawr lwytho i’ch cyfrifiadur er mwyn gwella eich profiad. Mae’r tudalen yma yn disgrifio pa wybodaeth maen nhw yn casglu, sut rydym yn defnyddio fe a pam rydym ni angen stori’r cwcis weithiau. Bydden ni hefyd yn rhannu sut rydych yn gallu atal y cwcis cael ei storio, fodd bynnag, gellir hyn israddio neu dorri elfennau penodol ymarferoldeb y wefan.
Am fwy o wybodaeth gyffredinol arno cwcis gweld yr erthygl Wikipedia arno cwcis HTTP…

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar gyfer nifer o resymau a fanylir isod. Yn anffodus, mewn rhan fwyaf o achosion does ddim opsiwn safonol diwydiant ar gyfer anablu cwcis heb anablu’r ymarferoldeb a’r nodweddion cyflawn maen nhw yn ychwanegu i’r wefan yma. Argymhellir i adael yr cwcis arno os dydych chi ddim yn siŵr os rydych chi angen nhw rhag ofn maen nhw yn cael ei defnyddio er mwyn darparu gwasanaeth rydych yn defnyddio.

Anablu Cwcis

Gellir atal y gosodiad o cwcis trwy newid y gosodiadau arno eich porwr (gweld hanes eich porwr am gymorth). Bod yn ymwybodol bod anablu cwcis yn gallu effeithio arno ymarferoldeb wefan yma a gwefannau arall rydych yn ymweld a. Bydd anablu cwcis yn gallu arwain at anablu ymarferoldeb penodol a nodweddion o’r wefan yma. Felly, argymhellir i beidio anablu cwcis.

Yr Cwcis Rydym yn Gosod

Os rydych yn creu cyfrif gyda ni, bydden ni yn defnyddio’r cwcis ar gyfer rheolaeth y proses cofrestri a mynediad cyffredinol. Bydd y cwcis yma yn cael ei dileu pryd rydych yn allgofnodi fel arfer, fodd bynnag, mewn rhai achosion gallant nhw aros er mwyn cofio eich hoff ddewisiadau wefan pryd y rydych chi wedi allgofnodi.
Rydym yn defnyddio cwcis pryd rydych chi wedi mewngofnodi fel bod ni gallu cofio’r faith hon. Mae hyn yn atal chi rhag angen mewngofnodi pob tro rydych yn ymweld â thudalen newydd. Mae’r cwcis yma yn cael ei chlirio pob tro rydych yn allgofnodi er mwyn wneud yn siŵr eich bod yn gallu ymweld â nodweddion cyfyngedig pryd maen nhw wedi ei mewngofnodi yn unig.
Pryd rydych yn cyflwyno data trwy ffurflen fel y rhai sydd wedi ei sefydlu arno dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwad, gall cwcis wedi ei osod er mwyn cofio eich manylion ar gyfer y dyfodol.
Er mwyn darparu i chi profiad arbennig arno’r wefan yma, rydym yn darparu’r ymarferoldeb i osod eich dewisiadau fel y rydych chi eisiau’r wefan yma i redeg pryd rydych yn defnyddio fe. Er mwyn cofio eich dewisiadau rydym angen i osod cwcis fel bod gwybodaeth yn gallu cael ei galw pryd rydych yn rhyngweithio arno dudalen sy’n ymwneud ac eich dewisiadau.

Cwicis trydydd parti

Mewn achosion arbennig rydym yn defnyddio cwcis sydd wedi ei darparu gan drydydd parti sydd wedi ei ymddiried ynddo. Mae’r manylion adran nesaf yn esbonio pa trydydd parti gellir chi ddod ar draws ar y wefan yma.
Mae’r wefan yma yn defnyddio Analytics Google, sydd yn un o’r datrysiad analytics mwyaf cyffredin ac sydd wedi ymddiried ar y we sydd yn helpu ni deall sut rydych yn defnyddio’r wefan a sut rydym yn gallu gwella eich profiad. Mae’r cwcis yma yn gallu gweld pa dudalennau rydych yn ymweld ag a’r amser rydych yn cymryd arno dudalennau gwahanol fel byddwn ni yn gallu parhau cynhyrchu cynnwys atyniadol.
Am fwy o wybodaeth amdano Analytics Google, weld y tudalen swyddogol ar gyfer Analytics Google.

Mwy o Wybodaeth

Rydym yn gobeithio bod hyn wedi egluro pethau i ti, ac fel sydd wedi crybwyllwyd o’r blaen, mae’n well gadael y cwcis arno os dydych chi ddim yn siŵr os angen nhw neu na gan fod e yn fwy gofalus rhag ofn bod nhw yn rhyngweithio gydag un o’r nodweddion arno’r wefan yma. Fodd bynnag, os rydych chi dal yn edrych am fwy o wybodaeth, gellir chi gysylltu â ni trwy un o ein dulliau cysylltu ffafriol.

E-bost: info@gofalcymrucare.com