2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Gyrfaoedd

Recriwtio

Mae gan Gofal Cymru Care profiadau positif iawn yn y gallu i recriwtio a chadw staff profiadol ac ymrwymedig iawn. Rydym yn wneud popeth yn ein gallu i greu amgylchedd cymell a wobrwyol amdano ein staff, ac rydym yn anelu i gadw yr staff ac y preswylwyr mor hapus â phosib.

Mae gan Gofal Cymru Care dwy nod benodol: i ddarparu amgylchedd cymwys a chymorth i bobl efo anableddau dysgu cymhleth, a hefyd i ddarparu amodau gwaith da i’r staff sydd yn darparu gofal a chymorth. Rydym yn ymrwymedig i barhau gyda datblygiad proffesiynol, ac yn ychwanegol i hyfforddiant statudol, rydym yn darparu hyfforddiant arbenigol gydag Awtistiaeth, Epilepsi, rheolaeth Diabetes amdano weithio gydag a ddeall unigolion gydag Anableddau Dysgu a/neu Anghenion Iechyd Meddwl.

Mae gan Gofal Cymru Care ei hun tîm hyfforddiant a datblygu mewnol er mwyn ddarparu pob hyfforddiant penodol sector ofynnol yn ogystal â datblygiad hyfforddiant proffesiynol a chyfleodd cynllunion olyniaeth.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn gweithio efo Gofal Cymru Care, gweler ein tudalen swyddi gwag presennol amdano swyddi sydd ar gael gydag ein tîm.

Uwch Gweithwyr Cymorth

Disgrifiad Swydd:
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn pob agwedd o weithgareddau byw pob dydd yn unol â ei chynllun gofal.
Hyrwyddo’r lles, diogelwch a’r ansawdd o fywyd o ein defnyddwyr gwasanaeth.
Arwain y shifft a’r tîm o weithwyr cymorth.
Cyfeirnod y swydd: SSW-01

Arweinydd Tîm Nyrsys

Disgrifiad Swydd:
I ddarparu arweinyddiaeth er mwyn rhoi cymorth i’r tîm staff, arwain y shifft a dirprwyo ar ran y rheolwr.
I gynnig ymyrraeth sgiliau nyrsio yn y pecyn gofal o ein defnyddwyr gwasanaeth.
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn pob agwedd o weithgareddau byw pob dydd yn unol â ei chynllun gofal.
Hyrwyddo’r lles, diogelwch a’r ansawdd o fywyd o ein defnyddwyr gwasanaeth.
Cyfeirnod y swydd: NTL-01

Gweithwyr Cymorth

Disgrifiad swydd:
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn pob agwedd o weithgareddau byw pob dydd yn unol â ei chynllun gofal.
Hyrwyddo’r lles, diogelwch a’r ansawdd o fywyd o ein defnyddwyr gwasanaeth.
Cyfeirnod y swydd: SW-01

Arweinwyr Tim

Disgrifiad Swydd:
I ddarparu arweinyddiaeth er mwyn rhoi cymorth i’r tîm staff, arwain y shifft a dirprwyo ar ran y rheolwr.
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn pob agwedd o weithgareddau byw pob dydd yn unol â ei chynllun gofal.
Hyrwyddo’r lles, diogelwch a’r ansawdd o fywyd o ein defnyddwyr gwasanaeth.
Cyfeirnod y swydd: TL-01

Rheolwr Gofal Cofrestri

Disgrifiad Swydd:
I ddarparu rheolaeth ac arweinyddiaeth yn ein sefydliadau gofal, ac i ddarparu gofal ardderchog gyda chyfrifoldeb arweiniol yn y fframwaith sydd wedi ei osod gan Ddeddfwriaeth Gofal a Safonau Gofal Gofynnol cenedlaethol perthnasol.
Cyfeirnod y swydd: RCM-01

Gweithiwr Cymorth Cymuned

Disgrifiad swydd:
Rhoi cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn pob agwedd o weithgareddau byw pob dydd yn unol â ei chynllun gofal.
Gweithio gyda Pholisïau a gweithdrefnau Gofal Cymru Care, deddfwriaeth a safonau gofynnol cenedlaethol.
I gwrdd ag amcanion unigol sydd wedi ei chytuno.
Hyrwyddo’r lles, diogelwch a’r ansawdd o fywyd o ein defnyddwyr gwasanaeth.
Gweithio yn y sefydliadau gofal o’r cwmni.
Cyfeirnod y swydd: CSW-01

Cais

Os rydych chi eisiau wneud cais, defnyddiwch y ffurflen isod, neu gysylltu â ni trwy ffon neu e-bost.

Eich Enw (angenrheidiol)

Eich E-bost (angenrheidiol)

Pa swydd ydych yn ceisio amdano?

Gyflwyno'r ffurflen gais gorffenedig