2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Gwasanaeth Seibiant

Gwasanaeth cartref gofal ac adsefydlu amdano 4 oedolyn ifanc (oed 18 a mwy) gydag anghenion iechyd meddyliol a/neu anableddau dysgu

Cyflwyniad

Mae Gofal Care Cymru yn ddarparwr arbenigol ac annibynnol am ofal cymdeithasol ac iechyd, sydd wedi ei sefydlu yn 2008. Rydym yn edrych i arbenigo mewn dwy sector o’r diwydiant gofal: Cartrefi gofal (nid yn darparu gofal nyrsio) a gwasanaethau gofal cartref/gefnogwyr byw amdano bobl efo anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig, ac anghenion iechyd meddwl.

Tŷ Timothy yw ein prosiect gyntaf a sefydlir fel gartref gofal amdano uchafswm o chwe oedolyn (oed 18 a mwy) gyda lefelau gwahanol o anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig ac anghenion iechyd meddyliol a ffisegol. Mae gwasanaethau gofal dydd yn cael ei darparu i rai defnyddwyr gwasanaeth.

Mae Tŷ Rees Cartref Seibiant wedi ei lleoli gyferbyn a Thŷ Timothy sy’n ynghlwm a Tŷ Rees sydd wedi ei sefydlu fel cartref gofal i darparu gofal seibiant i dau oedolyn gyda lefelau gwahanol o anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig, ac anghenion iechyd meddwl.

Mae ein cartrefi gofal wedi cael ei adeiladu er mwyn ategu’r anghenion o ein defnyddwyr gwasanaeth ac yn cwmpasu cyfleusterau unigryw, yr ansawdd o’r adeilad a’r cyfoeth o staff profiadol ac ymrwymedig.

Mae’r lleoliad o ein cartrefi gofal yn cael ei ystyried yn ofalus er mwyn meddwl amdan y cyfleusterau lleol, mynediad i gludiant, a lleoliadau o ddiddordeb.

Adolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Cymdeithasol Cymru

I weld yr adroddiad diweddaraf gan AGGCC, cliciwch y botwm yma

Lleoliad Tŷ

Personau cofrestrig

Yr unigolyn sy’n cyfrifol yw:

Mr Ken Price
Gofal Cymru Care Limited
2 Timothy Rees Close
Danescourt
Cardiff CF5 2RH

Y Rheolwyr Cofrestrig yw:

Mr Mark Marshall
Gofal Cymru Care Limited
2 Timothy Rees Close
Danescourt
Cardiff CF5 2RH

Mwy o wybodaeth

Newyddion