2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Gwasanaeth Gofal Cartref

Gofal Cartref a gwasanaeth adsefydlu amdano oedolion (oedolion 19-65) gydag anableddau dysgu, anhwylder ar y sbectrwm awtistig ac anghenion iechyd meddyliol

Cyflwyniad

Mae Gofal Care Cymru yn ddarparwr arbenigol ac annibynnol am ofal cymdeithasol ac iechyd. Rydym yn addewid i gyflwyno safon ansawdd uchel o ofal i unigolion sydd angen ein gwasanaeth. Rydym yn darparu pob lefel o gymorth i bobl efo anableddau dysgu, anhwylder ar y sbectrwm awtistig ac anghenion iechyd meddyliol.

Roedd asiantaeth gofal cartref Excel wedi cael ei sefydlu er mwyn darparu gofal cartref a chymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth o fewn cartref ei hun. Rydym yn darparu gwasanaeth parhaus sy’n cwrdd â’r anghenion penodedig y defnyddwyr gwasanaeth unigol ac yn gadael i’r defnyddir gwasanaeth aros o fewn gartref ei hun er mwyn ehangu ei sgiliau a chyfleodd.

Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Ymgorfforon Gymru

I weld yr adroddiad diweddaraf gan AGGCC, cliciwch y botwm yma

Lleoliad tŷ

Mwy o wybodaeth

Newyddion