2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Cyfleodd Gwasanaeth Dydd

Creasom ni cyfleoedd gwasanaeth dydd oherwydd roedden ni wedi derbyn nifer o geisiadau o ein defnyddwyr gwasanaeth a theuluoedd a oedd eisiau gwasanaeth gwahanol i ganolfannau dydd traddodiadol.

Er mwyn atodi ein gwasanaethau, mae pob gartref gyda gwasanaeth gweithgaredd ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth presennol a newydd. Mae’r gwasanaeth yma yn cael ei chynnig mewn amgylchedd strwythuredig er mwyn gwella’r gwasanaethau presennol bod defnyddwyr gwasanaeth yn gallu mynd i, fel coleg neu gyflogaeth gyda chefnogaeth.

Mae gweithgareddau tywydd gwlyb yn cynnwys, gwaith mosaig, cyfrifiaduron, ffotograffiaeth ddigidol, crochenwaith, tecstilau a thapestri, gwynio, iechyd a gofal personol mewn gosodiad strwythuredig.
Mae gweithgareddau tywydd sych yn cynnwys merlota, crwydro, cribo traeth, garddwriaeth a chynllunio gerddi.

Mae pob sesiwn mewn grwpiau bach gyda lleiafswm cymhareb o 1.2, yn dibynnu arno deimladau ac angen preswylydd.

Mae’r gwasanaeth yma yn gweithredu arno ddydd, wedi ei atodi gan y tŷ presennol, mae amserlenni gweithgareddau cymdeithasol ac unigol mewn lle yn barod.

Am yr 12-24 mis nesaf rydym yn trio ffocysu arno ddatblygu’r gwasanaeth mewnol gyda golygfa i gynyddu’r proffil a datblygu’r nifer o fynychwyr sydd gyda mynediad i’r gwasanaeth.

Mae gwasanaethau dydd yn cynnig gweithgareddau pwrpasol, er mwyn gwthio dychymyg yr unigolyn mewn termau o beth maen nhw yn gallu gwneud a beth maen nhw eisiau wneud. Dyle pob agwedd o’r gwasanaeth dydd o fewn Gofal Cymru Care cael ei weld fel cynllun sydd mewn gweill ac sy’n gallu newid ar draws amser, dyle hyn cael ei weld fel datblygiad naturiol.

Mae’r gwasanaeth yma yn cyflogi tîm staff cyflwynedig ein hun sydd gyda chymaint o frwdfrydedd ar gyfer cefnogi defnyddwyr gwasanaeth hwyl, heriol ac adeiladu cymeriad a gweithgareddau cymdeithasol.

Mae’r Gwasanaeth yn Hwb lle mae ein Defnyddwyr Gwasanaeth yn gallu:

 • Cwrdd â phobl sy’n debyg
 • Derbyn cymorth o staff heblaw’r staff tai rheolaidd
 • Ymuno a sesiynau gweithgareddau
 • Cael egwyl o ei thŷ

Mae’r gwasanaeth dydd yn anelu i ddarparu’r mwyaf o weithgareddau ag sy’n bosib er mwyn darparu ystod eang ar gyfer unigolion gwahanol.

Gweithgareddau rydym yn darparu i ddefnyddwyr gwasanaeth ar hyn o bryd:

 • Therapi cyffwrdd
 • Nofio
 • Tramplin
 • Ffotograffiaeth
 • Beicio
 • Dringo creigiau
 • Therapi cerddoriaeth

O fewn y sylfaen rydym gyda’r cyfleusterau pwrpasol yma:

 • Opsiynau synhwyraidd/ymlacio
 • Lab cyfrifiaduron
 • Gardd synhwyraidd
 • Garddio (tŷ-gwydr, polytunnel)
 • Adeiladu sgiliau coginio
 • Sesiynau celf a chrefft