2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Tŷ Soberton

Cartref gofal amdano 4 oedolyn ifanc (oed 18 a mwy) gydag anghenion iechyd meddyliol a/neu anableddau dysgu

Cyflwyniad

Mae Gofal Care Cymru yn ddarparwr arbenigol ac annibynnol am ofal cymdeithasol ac iechyd, sydd wedi ei sefydlu yn 2008. Rydym yn edrych i arbenigo mewn dwy sector o’r diwydiant gofal: Cartrefi gofal (nid yn darparu gofal nyrsio) a gwasanaethau gofal cartref/gefnogwyr byw amdano bobl efo anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig, ac anghenion iechyd meddwl.

Mae Tŷ Soberton yn cartref gofal newydd sydd wedi ei sefydlu er mywn darparu gofal i 4 oedolyn ifanc gyda lefelau gwahanol o anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig, ac anghenion iechyd meddwl.

Mae ein cartrefi gofal wedi cael ei adeiladu er mwyn ategu’r anghenion o ein defnyddwyr gwasanaeth ac yn cwmpasu cyfleusterau unigryw, yr ansawdd o’r adeilad a’r cyfoeth o staff profiadol ac ymrwymedig.

Mae’r lleoliad o ein cartrefi gofal yn cael ei ystyried yn ofalus er mwyn meddwl amdan y cyfleusterau lleol, mynediad i gludiant, a lleoliadau o ddiddordeb.

Adolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Cymdeithasol Cymru

I weld yr adroddiad diweddaraf gan AGGCC, cliciwch y botwm yma

Lleoliad Tŷ

Personau cofrestrig

Yr unigolyn sy’n cyfrifol yw:

Mr Ken Price
Gofal Cymru Care Limited
2 Timothy Rees Close
Danescourt
Cardiff CF5 2RH

Y Rheolwyr Cofrestrig yw:

Ms Joanne Morgan
Gofal Cymru Care Limited
2 Timothy Rees Close
Danescourt
Cardiff CF5 2RH

Mwy o wybodaeth

Newyddion