2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

Tŷ Mariam

Gwasanaeth cartref gofal amdano tri oedolyn ifanc (oed 16-25) gydag anghenion iechyd meddyliol a/neu anableddau dysgu.

Cyflwyniad

Mae Gofal Care Cymru yn ddarparwr arbenigol ac annibynnol am ofal cymdeithasol ac iechyd, sydd wedi ei sefydlu yn 2008. Rydym yn edrych i arbenigo mewn dwy sector o’r diwydiant gofal: Cartrefi gofal (nid yn darparu gofal nyrsio) a gwasanaethau gofal cartref/gefnogwyr byw amdano bobl efo anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig, ac anghenion iechyd meddwl.

Mae Tŷ Mariam yn brosiect dilynol sy’n darparu gwasanaeth i 3 unigolyn ifanc (naill ai gwrywaidd neu fenywaidd oed 16-25) gyda lefelau gwahanol o anableddau dysgu, sbectrwm anhwylder awtistig ac anghenion iechyd meddyliol a ffisegol.

Mae ein cartrefi gofal wedi cael ei adeiladu er mwyn ategu’r anghenion o ein defnyddwyr gwasanaeth ac yn cwmpasu cyfleusterau unigryw, yr ansawdd o’r adeilad a’r cyfoeth o staff profiadol ac ymrwymedig. Mae tŷ Mariam wedi ei lleoli yn agos i’r canol o dref Barri ac amwynderau lleol. Mae’r tŷ wedi ei lleoli o fewn bellter cerdded i’r orsaf trên lleol sy’n rhoi mynediad hawdd i amrywiaeth o ddinasoedd a threfi.

Mae Tŷ mariam wedi ei lleoli yn agos i’r hamdden leol a chyfleusterau addysgol sy’n cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau.

Adolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Cymdeithasol Cymru

I weld yr adroddiad diweddaraf gan AGGCC, cliciwch y botwm yma

Lleoliad Tŷ

Personau cofrestrig

Yr unigolyn sy’n cyfrifol yw:

Rehaz Abdoolla

Gofal Cymru Care Limited
2 Timothy Rees Close
Danescourt
Cardiff CF5 2RH

Y Rheolwyr Cofrestrig yw:

Joanne Morgan

Gofal Cymru Care Limited
2 Timothy Rees Close
Danescourt
Cardiff CF5 2RH

Mwy o wybodaeth

Newyddion