2 Timothy Rees Close
Danescourt, Caerdydd CF5 2RH

029 2040 0657
info@gofalcymrucare.com

Llun-Gwener 8.00 – 18.00
Sadwrn – Sul AR GAU

G. B.

“Annwyl Angela, rydw i yn dymuno i ddweud pa mor ddiolchgar roeddwn i i gael Patricia Harkus gyda fi yn yr ysbyty, pryd roedd fy mrawd C.D ychydig o fisoedd yn ôl. Roedd hi yn ddefnyddiol a gofalgar iawn mewn amser pryderus. Byddaf i byth yn anghofio Eich G.B”
2016-05-17T12:15:56+00:00
“Annwyl Angela, rydw i yn dymuno i ddweud pa mor ddiolchgar roeddwn i i gael Patricia Harkus gyda fi yn […]

Dave Jackson

I have now retired from 36 years of management in the Leisure industry and between that time I have seen many good and bad practices of service delivered. I now work on a contract basis, looking after the maintenance for Gofal Gymru Care. Therefore I pop in and out of the care homes on a regular basis. My work colleague and I are very impressed with the level of service delivered and commitment to the service user. Making sure that they put them first before anything else.
2016-06-13T13:48:04+00:00
I have now retired from 36 years of management in the Leisure industry and between that time I have seen […]

Amdanom Ni

null
W_Gofal_ikonaFARM
W_Gofal_ikona_ENCOURAGE
W_Gofal_ikona_INVOLVE
W_Gofal_ikona_BEST
W_Gofal_ikona_EMPOWER
W_Gofal_ikona_INSPIRE

Ein gwasanaethau

Rydym yn anelu i ddarparu gwasanaeth cyflym a ddiogel sy’n ddeall bod tyle pob unigolyn cael llwybr clir sydd gyda dechreuad, canol a diwedd. Rydym yn credu er bod ein gofal preswyl ardderchog yn angenrheidiol ar gyfer rhai pobl, dyle gartref preswyl bod yn ‘Gartref am nawr’ a ddim gartref am fywyd. Bydden ni yn darparu gwasanaeth preswyl am gymaint o amser sydd angen a’r unigolyn y lefel yma o ofal, a bydden ni yn ymdrechu tuag at lwybr gofal sy’n arwain tuag at gynhwysiant gwell ac annibyniaeth realistig.

Rydym yn anelu i ddarparu amgylchedd diogel sy’n ei arwain gan egwyddorion arfer lleiaf cyfyngol, cymryd risg yn gadarnhaol a rheolaeth risg dda. Bydd pob unigolyn a’i theulu yn cael ei gosod yn y canol o ei chynllun cymorth gofal cadarnhaol ac rydym yn ymdrechu i weithio mewn partneriaeth gyda phob parti fel bydd yr unigolyn yn teimlo fel nhw wedi cael ei chlywed ac yn teimlo yn awdurdodi i wneud dewisiadau positif.

Mae mynediad cymuned yn allweddol i ddatblygiad o sgiliau bywyd, ac felly bydd pob unigolyn gyda chynllun mynediad cymuned sy’n cael ei adolygu yn rheolaidd. Mae staff yn annog y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth i ddod yn aelodau o’r gymuned trwy weithgareddau hamdden a galwedigaethol. Mae lefelau cymorth cymuned yn cael ei asesu ac adolygu yn rheolaidd. Mae unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cael ei galluogi i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau cymdeithasol, yn cynnwys tripiau i’r sinema, theatr, amgueddfeydd, siopa, parciau lleol a thai cyhoeddus. Bydd pob ymdrech yn cael ei rhoi fel bydd pawb yn gallu cymryd rhan mewn hobiau a diddordebau o ei dewis.

Bydden ni yn hwyluso unigolion i fynychu rhaglenni coleg er mwyn cwrdd â’i anghenion dysgu, a lle mae’n bosib gadael nhw dod o hyd i gyflogaeth ac i ymgysylltu yn bwrpasol yn weithgareddau bob dydd sy’n berthnasol.

Gall gweithgareddau cynnwys:

  • Gweithio arno weithgareddau o sgiliau bywyd bob dydd, fel hylendid personol a sgiliau domestig, fel coginio a golchi.
  • Gweithgareddau cymdeithasol a hamddenol
  • Mynediad i goleg
  • Mynediad i gynlluniau galwedigaethol
  • Mynediad i sefydliadau gwirfoddol a grwpiau eiriolaeth

Gwasanaeth Seibiant

services_logo

Darparu gan Ofal Cymru Care

Gwasanaeth Gofal Cartref

services_logo

Darparu gan EXCEL HOMECARE SERVICES

Cyfleodd Gwasanaeth Dydd

services_logo

Darparu gan Ofal Cymru Care

Lleoliad o ein cartrefi

null

Cysylltu â ni

Mae croeso i chi:

Galw ni arno: 029 20400657

E-bostio ni: info@gofalcymrucare.com

Eich enw (Ofynnol)

Eich e-bost (Ofynnol)

Pwnc

Eich neges